บริการของเรา

Chart Intercorp Logistics Company Limited

SEA FREIGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ

AIR FREIGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็ว

CUSTOMS BROKERAGE

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศในประเทศ

TRANSPORTATION

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

WAREHOUSE MANAGEMENT

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

เราเป็นสมาชิก

Chart Intercorp Logistics Company Limited